fandjudo      Federació andorrana de Judo i Jiu-Jitsu.   300 federats. 

                       300 famílies a Andorra, dins el món del judo

Per què Judo?

L'UNESCO, va declarar el judo com l'esport més aconsellable des de la infància fins als catorze anys, ja que permet, mitjançant el joc i la diversió, conjugar factors essencials per al desenvolupament de l'individu,
com la coordinació i els moviments, la psicomotricitat, l'equilibri, l'expressió corporal o la situació espaial.
En principi, el judo és un esport de lluita, però fonamentalment, tal i com ho entenem els professionals que ens dediquem a l'ensenyament del judo, es tracta d'un esport educatiu amb un ampli component socialitzador.

Jigoro Kano
Jigoro Kano


La pràctica, del JUDO ja des de petits, suposa un excel·lent mètode d'educació física que incideix en els valors del respecte cap als companys, l'autocontrol, el joc, la constant basada en el progrés d'un mateix. L'UNESCO reconeix la importància de la seva pràctica des de molt joves i són molts els. més a més, sobre la base del joc i la lluita, el judo ajuda a diferenciar el combat esportiu de l'acte violent i que s'emmarca en un ambient saludable d'amistat i companyerisme dins d'un mateix grup de referència. S'ha considerat al judo acertadament com un "esport d'etiqueta". 


El judo és un esport mixt. Des dels seus mateixos inicis a la pràctica del judo hi havia practicants femenins i masculins, tot i que al principi, amb certes reticències de caràcter ideològic que pretenien sostenir que jugar lluitant era una parcel·la reservada als nens. Res més lluny de la realitat, avui dia, són moltes les nenes que gaudeixen de la pràctica del judo.
El judo és també un esport olímpic. Des de l'any 1964, el judo s'ha integrat dins de les especialitats olímpiques. No tan sols això, si no que el judo és, per darrera de l'omnipresent futbol, el segon esport amb major nombre de practicants en tot el món. De fet, la Federació Internacional de Judo és la que compta amb major nombre de països membres, per davant d'organismes internacionals d'altres esports.
El judo es practica a l'edat escolar, dins l'àmbit universitari i inclús en edats avançades. Cada moment requereix una metodologia apropiada i aquest esport permet adequar-se perfectament a les exigències de l'itinerari esportiu de cada persona.
Per això podem parlar de:       judo-joc   .   judo-competició    .     judo-recreatiu     .     judo manteniment físic,     i  ...
         ... tantes altres maneres de participar en aquest gran esport universal.


els clubs